BRUNEİ’DE İTHALAT VERGİLERİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

T.C. Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, Brunei Maliye Bakanlığı tarafından duyuruda, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, bazı ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ayrıca yatırım ortamının cazip hale getirilmesi ve rekabet ortamının desteklenmesi amaçlarıyla bazı mallara uygulanan gümrük ithalat ve tüketim vergi oranlarının düşürüldüğü; diğer yandan, sağlıklı bir toplum yaratma kaygısıyla, birtakım malın kullanımında caydırıcı etki yapması amacıyla da vergi artışına gidildiği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, araç lastikleri ile araç ve ağır makine yedek parçalarında ithalat vergisi %15-20 oranlarından, elektrikli endüstriyel makinelerde ise %5'ten 0'a indirilmiş; tüketim vergisi ise artırılmıştır. Lüks tüketim kapsamında görülen mücevher ve halk sağlığı bakımından sakıncalı bulunan gıda maddeleri ile Brunei'de yaygın bir sorun olan obeziteyle mücadeleyi engellediği düşünülen bilgisayar oyunları gibi kalemlerde de ithalat vergisi 0'a indirilirken, tüketim vergisi artırılmıştır. Söz konusu duyuru ekte yer almaktadır.