BULGARİSTAN İŞBİRLİĞİ TALEPLERİ

Türk - Bulgar Ticaret ve Sanayi odasına iletilen işbirliği talepleri ekte sunulmuştur.