ÇAĞIMIZDA KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ: YATIRIM VE TİCARET POLİTİKALARINA ETKİLERİ KONFERANSI, 14 MART 2013, İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

Uluslararası ekonominin giderek daha bağlantılı hale gelmesi, özellikle imalat sanayi ve hizmetler sektörlerinde üretim sürecinin birden fazla ülkeye yayılarak küresel bir ölçek alması dünya ekonomisinin belirli bir özelliği haline gelmiştir.

2005’ten bu yana Dünya Ticaret Örgütü’nin Genel Direktörlüğü görevini yürüten Sn.Pascal Lamy, Türkiye ziyareti kapsamında İKV ve TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi’nin ortak düzenlediği “Çağımızda Küresel Tedarik Zincirinde Yatırım ve Ticaret Politikaları” konulu bir konferans gerçekleştirilecektir. 

14 Mart 2013 tarihinde saat 10.00 – 17.00 arasında TOBB Plaza Konferans Salonu’nda düzenlenecek konferansta, DTÖ Genel Direktörü Sn.Pascal Lamy, Dünya Ticaret sistemindeki son gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi aktaracaktır.

Küresel üretim zincirlerinin yükselmesi ile mal ve hizmet ticareti farklı ülke ve firmalar arasında yeni bir ‘değer zinciri’ (value chain) oluşması sonucunu doğurmuştur. Diğer bir ifadeyle, küresel üretim süreci dünya ticaretini bugün itibariyla bir tür ‘görev ticareti’ (trade-in-tasks) haline getirmiştir. Bu sistem içinde üretim zincirinde daha fazla katma-değer sağlayabilen ülkeler daha kazançlı çıkmaktadır. Bu durum ülkelerin yatırım ve ticaret stratejilerini belirlerken, dünya ekonomisinde beliren yeni yönelimleri de dikkate almaları ihtiyacını ve gereğini doğurmaktadır.

Bu bağlamda, küresel tedarik zincirlerinin faydalarını maksimize edecek yönde bir ticaret politikasının takibi büyük önem kazanmıştır. Konferansta, dünya ekonomisindeki gelişmeler ve farklı ülkelerdeki deneyimler aktarılarak, Türkiye’nin oluşan yeni sistemdeki yeri ve yeni ticaret politikalarının yatırımlar üstündeki etkileri değerlendirilecektir.

Anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin İKV’ye ( Seda Avcı Yaman, tel: 0212 270 93 00, e-mail: savci@ikv.org.tr) katılım teyidi vermeleri rica olunur.

Saygılarımla,


Ek: Konferans programı