ÇİN HALK CUMHURİYETİ GANSU CCPIT HEYETİ İLE TOPLANTI VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ, 21 KASIM 2013, İSTANBUL LEVENT AVANTGARDE OTEL

Sayın Üyemiz,

Çin Halk Cumhuriyeti  Gansu Bölgesinden gelecek olan üst düzey bürokrat ve işadamları heyeti ile karşılıklı iş fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere 21 Kasım  2013 tarihinde, 14:00 – 16:00 saatleri arasında İstanbul Levent Avantgarde Otelde ekte yer alan heyet üyeleri ile bir toplantı ve ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir. 

Toplantı vesilesiyle DEİK /Türk – Çin İş Konseyi ile CCPIT Gansu arasında işbirliği anlaşması imzalanacaktır.

Söz konusu toplantı ve iş görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin  DEİK’e  (Adem Kula, Tel : 0 212 339 50 83, Faks: 0 212 270 37 84, E-posta: akula@deik.org.tr  ) katılım teyidi vermeleri rica olunur.

Saygılarımla,
                            
Ek – 1 Başvuru Formu ve Çinli Katılımcı Listesi
Ek – 2 Program