ÇİN HALK CUMHURİYETİ YENİLEBİLİR VE NÜKLEER ENERJİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU ÇİN DEVLET KONSEYİ ÜYELERİ İLE TOPLANTI, İSTANBUL 7 ARALIK 2012

Sayın Üyemiz,

Türk – Çin İş Konseyi tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji Politikalarından sorumlu ÇHC Devlet Konseyi üyeleri ile 7 Aralık 2012 tarihinde, 14:00 – 16:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da  bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Türk Enerji sektörüne, Çin’de ve Türkiye’de ortak yatırım ve iş olanakları noktasında fırsat yaratmasını beklediğimiz söz konusu toplantımızın ana gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: Yeşil enerji üretimi: Rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal alanlarında enerji yatırımları ve işbirliği alanları, enerji verimliliği,  enerji tasarrufu, düşük karbon ve karbon emisyonu azaltımı ve  nükleer enerji.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin en geç 6 Aralık 2012 tarihine kadar  DEİK’e  (Adem Kula, Tel : 0 212 339 50 83, Faks: 0 212 270 37 84, E-posta : akula@deik.org.tr ) katılım teyidi vermeleri rica olunur.

Saygılarımla,

 

Ek – Katılım Formu ve Heyet Üyeleri