ÇİN YENİ VİZE UYGULAMASI

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, 15 Şubat 2016 tarihinden bu yana iş adamlarımızın ticari vize başvurularında Çin'den davet eden firmaların davet mektupları kabul edilmediği; bu çerçevede yetkilendirilmiş Çin'in resmi devlet kuruluşlarının verdikleri davet mektubunun ıslak imzalı aslının kabul edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Çin'in Ankara Büyükelçiliği başta olmak üzere Çinli yetkililer ile gerçekleştirilen üst düzey temaslarda vize uygulamalarına ilişkin hususların ısrarlı bir şekilde gündeme getirildiği; Çinli yetkililer tarafından, Türk firmalarına ticari vizeye ilişkin çeşitli kolaylıklar sağlanması yönünde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği websitesinde yer alan 25 Aralık 2017 tarihli duyuruya göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'den Çin'e yönelik yapılacak vize başvuru işlemlerinde online sisteme geçildiği, e-vize uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir uygulamaya gidildiği belirtilmektedir.  

Çin'e yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecinde önemli değişiklikler yapılmış olup Çin tarafınca yayımlanan İngilizce metnin bir örneği ekte sunulmaktadır. Buna göre, M kodlu ticari vize temini için özetle, Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyelikleri ile firmalarda çalıştıklarını ispatlayan kişilerden ilave onaylı bir davet mektubu talep edilmeyecek; bunun yerine üyeliklerini ispat etmelerine ilaveten sadece Çin'de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubu yeterli olacaktır.