ÇİN YUNNAN HEYETİ İLE TOPLANTI VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ, 23 KASIM 2012 İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

Çin Halk Cumhuriyeti Yunnan Eyaletinden gelecek olan üst düzey bürokrat heyeti ve bölgenin en önemli firmaları ile karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 23 Kasım 2012 tarihinde, 10 – 12:30 saatleri arasında İstanbul TOBB  Plaza’da ekte yer alan heyet üyeleri ile bir toplantı ve ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir.

Yunnan kuzeybatıda Tibet, kuzeyde Sichuan, doğuda Guangxi Zhuang ve Guizhou, güney ve güneydoğuda ise Laos ve Vietnam ile çevrilidir. Çin'in sekizinci büyük yönetim bölgesi olan Yunnan, Çin’in hem coğrafi hem de etnik bakımdan en çeşitli bölgesidir.

Ortalama %13 büyüyen bölgenin, dış ticaret hacmi 13 milyar dolara yükselmiştir. Son yıllarda, yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar yapan Yunnan, yeşil ekonominin gelişmesi için çok büyük çaba harcamaktadır.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin en geç 22 Kasım 2012 tarihine kadar  DEİK’e  (Adem Kula, Tel : 0 212 339 50 83, Faks: 0 212 270 37 84, E-posta : asyapasifik@deik.org.tr ) katılım teyidi vermeleri rica olunur.

Saygılarımla,
                            

Ek – 1 Yunnan Heyeti Katılımcı Listesi
Ek – 2 Katılım Forumu ve Program