DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR, 2 HAZİRAN 2015

2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015-9 sayılıDöviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Karar’lar, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinden sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinin desteklenmesine yöneliktir.

2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in bazı maddelerinin düzenlenerek yayınlandığı 2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile mal sektörleri için var olan Markalaşma Desteklerinin Hizmet Sektörleri için yeniden hazırlandığı 2015-9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, Bakanlığın resmi internet sitesinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Söz konusu Karar’ların Uygulama Usul ve Esasları Genelge’lerinin önümüzdeki hafta Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması öngörülmekte olup, aşağıdaki linkten takip edilebilmektedir.

 

2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

2015-9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar

http://www.ekonomi.gov.tr