DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

T. C. Ekonomi Bakanlığı’ndan bildirildiği üzere; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinden sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinin desteklenmesine yönelik 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 25/06/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.


Söz konusu Tebliğ, Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile destekler hakkında detaylı bilgi T.C. Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmış olup, aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.
 

 

Bilgilerinize sunarım.

 


Saygılarımla,

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=977D47E6-D6A9-862F-1B71B7EF6053ADBB

 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=330D39BD-A6A2-4520-2BDE1B37B5A8A27B