DTÖ “E-PİNG” SİTESİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıda, ihracatçılarımızın hedef ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümüne yönelik gerek DTÖ, gerek bölgesel ve ikili alanda sonuç alınmasını kolaylaştıracak mekanizmaların tesisi ve ihracatçıların, ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformların oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İhracatçılarımızın ticarette teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olan Ticarette Teknik Engeller (TTE) İnternet Sitesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından revize edilerek Aralık 2015 tarihinde www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açılmıştır. 

Bahsedilen sitenin bir benzeri DTÖ Sekreteryası tarafından "e-ping" ismiyle kurulmuş ve http://www.epingalert.org/en adresinde erişime açılmıştır. Söz konusu site, Bakanlığın sitesinden farklı olarak, TTE bildirimlerinin yanı sıra Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) bildirimlerinin de kullanıcılara ulaşmasını sağlamaktadır. Söz konusu site, ücret ödemeksizin üye olmak suretiyle tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açıktır. Haftalık ve aylık TTE ve SPS bildirimleri site kullanıcılarına e-posta olarak gönderilmektedir. Ayrıca, uluslararası alanda kaydedilen ve ticareti etkileyecek yasal düzenlemeler, aylık özetler ve istatistiki bilgiler sitede bulunmaktadır.

DTÖ tarafından böyle bir sitenin hayata geçirilme amacı, sistem ve altyapı anlamında imkânları yetersiz olan gelişme yolundaki ülkelere diğer ülke pazarlarına giriş koşulları hakkında güvebilir bir bilgi kaynağı sağlamaktır. Bu itibarla, ülkemiz özelinde, "e-ping" sitesinin birincil yararı SPS önlemlerine ilişkin bildirimlere zamanında erişim sağlanması ve bu anlamda üretici ve ihracatçıların pazara giriş koşulları hakkında zamanında ve düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak olacaktır. 

Bu kapsamda, üretim ve ihracat yapan firmalar, söz konusu düzenlemelere yorum yapma imkanını da daha etkin bir şekilde kullanabilecek, ihraç pazarlarındaki düzenlemeler hakkında doğrudan söz sahibi olabilecektir.