DÜNYADAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ BÜLTENİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ‘ne yurtdışındaki firma ve kuruluşlardan gelen mali, ticari ve teknik işbirliği önerilerinin  yer aldığı “Dünyadan İşbirliği Teklifleri Bülteni” ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımla,