ERTELEME: T.C. CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ SAYIN FUAT OKTAY'IN TÜRKMENİSTAN'A RESMİ ZİYARETİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ FORUMU, 11 ŞUBAT 2020

İlgi: 22 Ocak 2020 tarihli ve TUR/2020-0114 sayılı duyurumuz      

İlgi'de kayıtlı duyuruda tarafınıza iletilen, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın Türkmenistan'a Resmi Ziyareti Kapsamında 11 Şubat 2020 tarihinde Aşkabat'ta gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Revize tarih ve program tarafınıza bilahare iletilecektir.