EXPO MED BATUMI 2022 FUARI, 16-18 EYLÜL 2022, BATUM

Gürcistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, 16-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Gürcistan Batum'da 3. Uluslararası Tıbbi Teknolojiler ve Ekipmanlar Fuarı EXPO MED BATUMİ 2022'nin düzenleneceği bilgisi yer almaktadır.

Yazıda devamla, tıbbi ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık sağlık ürünleri, görüntüleme ve teşhis, önleyici ve teşhis sonrası tedavi, sağlık ve genel hizmetler, sağlık altyapısı, BT sistemleri ve çözümleri, ortopedi, fizyoterapi/rehabilitasyon konularını kapsayan, uluslararası ve yerel sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirerek, sağlık sektöründe en son gelişmeleri tanıtmayı ve yeni iş bağlantılarının kurulmasına zemin oluşturmayı amaçlayan Expo Med Batumi fuarı kapsamında tıbbi konferans ve katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği belirtilmektedir.

Expo Med Batumi 2022 fuarına destek veren kurum ve kuruluşlar:

T.C. Sağlık Bakanlığı, Gürcistan Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Batum Belediyesi, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası, Acara Ticaret ve Sanayi Odası, Batum Devlet Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Sağlık Fakültesi, Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği (IIA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Gürcü-Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD), Gürcistan ulusal ve yerel TV ve gazeteler.

Fuar hakkında ayrıntılı bilgi için:

Geonet Expo

Magdana Paksadze (Türkçe bilmektedir).

Tel: +99 557 423 39 73, +99 559 946 88 56

E-posta: geonetexpo@gmail.com