EXPO MİLANO 2015-TÜRKİYE MİLLİ GÜNÜ KAPSAMINDA TÜRKİYE-İTALYA İŞ FORUMU, 14 EYLÜL 2015, İTALYA

T.C Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi tarafından, 14 Eylül 2015 tarihinde Expo Milano-İtalya’da, “Türkiye-İtalya İş Forumu/Sektörel Toplantılar/” düzenlenecektir. Expo Milano 2015 kapsamında “Türkiye Milli Günü” etkinliklerine Türkiye’den üst düzey resmi katılım sağlanması söz konusudur.  İş Forumu kapsamında, gıda, lojistik ve altyapı sektörlerinde yuvarlak masa toplantıları yapılması planlanmaktadır. 

Ana teması “Gezegeni Beslemek, Yaşam için Enerji” olan Expo Milano, bu sene 140’dan fazla ülkeye evsahipliği yapmaktadır. İtalya’nın finans ve sanayi merkezi olan Lombardia Bölgesi, yüksek teknolojiye ulaşımın kolay olması ve düşük maliyetlerle üretim gibi avantajlarıyla yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. İtalya’ya yatırım yapan 100 uluslararası şirketten 92’si Lombardia bölgesini tercih etmektedir. Yabancı yatırımcılara insan kaynakları, lojistik, hukuki danışmanlık gibi yönlerden destek veren bir yapıya sahip olan bölge, Avrupa Birliği’nin en zengin ve yatırıma elverişli bölgelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Ziyaretin konaklama, uçak, transferler, Expo giriş bileti vb. organizasyon hizmetleri DEİK tarafından paket program dahilinde sağlanacaktır. Söz konusu ziyaretin detaylı programı ve diğer detayları ön kayıtlarını gerçekleştiren firma/ kurum yetkilileri ile bilahare paylaşılacaktır.  

Bu çerçevede, ikili ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan bu ziyaretin üyelerinize duyurulması ve katılımlarının teşvik edilmesi yönünde değerli desteğinizi esirgemeyeceğiniz inancıyla, katılmak isteyen firma temsilcilerinin teyitlerinin ekte yer alan katılım formu aracılığıyla avans ödeme dekontu (400 euro avans ödemesi / T.İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011 Şube Kodu) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı euro hesabı) ile birlikte en geç 20 Ağustos 2015 Perşembe gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Dilek Tuna, tel: 0212 339 50 36, e-posta: eu@deik.org.tr) iletmeleri rica olunur. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edilecektir.