FAS MİLLİ FOSFAT ŞİRKETİ GELECEK DÖNEM İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

T.C. Kazablanka Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Fas’ın en büyük şirketlerinden birisi olan Milli Fosfat Şirketi OCP’nin (Office Chérifien des Phosphates) yatırım programı çerçevesinde birçok sanayi yatırımı yaptığı, önümüzdeki dönemde özellikle teknik müşavirlik projeleri, metalik endüstri yapı ve ekipmanlar, boru hattı ve genel olarak müteahhitlik alanında projelerin mevcut olduğu ve bu alanlarda daha fazla Türk firmalarla çalışmayı arzu ettikleri ifade edilmektedir. 

Hali hazırda Türk müteahhitlik, teknik müşavirlik ve makina ve ekipman sanayi sektörlerinden firmalarımızın OCP ile çalışmakta olduğu ancak, OCP’nin daha çok sayıda Türk firma ile doğrudan çalışmak istediği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, firmalarımızın öncelikle aşağıda yer alan sitelere kayıt olmaları ve bir mektup eşliğinde firma tanıtım dosyalarını OCP’ye (Alım Müdürü Sn. Nabil Hrani, e-mail: hrani@ocpgroup.ma) iletmeleri Müşavirliğimizce önerilmektedir. Özellikle teknik müşavirlik alanındaki işlerin daha acil olduğu bilgisinin paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Link 1: https://portailopportunites.ocp.ma
Link 2: https://esuppliers.ocpgroup.org