G-20/ CHALLANGE ON INCLUSİVE BUSİNESS INNOVATİON

Sayın Üyemiz,

T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a iletilen bir yazıda, G-20’nin kalkınma alanındaki Çok Yıllı Eylem Planının (G-20 Multi-Year Action Plan, G-20 MYAP) “Özel Yatırım ve İstihdam Oluşturma” ayağı kapsamında düzenlenmekte olan “G-20 Challange on Inclusive Business Innovation” başlıklı yarışma için son başvuru tarihinin 29 Şubat 2012 olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, yarışmayı kazananların, Sayın Başbakanımızın da katılımıyla 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde, Meksika’da düzenlenmesi öngörülen G-20 Zirvesinde ilan edileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin özel sektörünün tanıtımına katkı sağlayabileceği değerlendirilen yarışmaya katılımın, teşvik edilmesinin, faydalı olacağı belirtilmektedir.

Söz konusu yarışmaya katılım şartları şöyledir:

• Faaliyetlerinin tamamını ya da önemli bir kısmını, düşük ya da orta gelirli ülkelerde gerçekleştirenler
• Kar amaçlı kuruluşlar
• Finansal sürdürülebilirliği göstermek üzere; kaynakları (sermaye+borçlar) ve bir yıl içerisinde ticari borçları ödeme gücünü kanıtlayanlar
• Tedarikçi, dağıtıcı, perakendeci ve tüketici olarak gelir düzeyi düşük olan bireylerin de yer aldığı yenilikçi bir iş modelini kullananlar
• Banka, fon ya da finansal aracı gibi finans kurumu olmayanlar
• 30 Haziran 2009 tarihinden önce kurulanlar, Haziran 2012’de kazananların duyurulmasından önce en az 3 yıldır faaliyet gösterenler
• Yer altı kaynakları sanayisi (petrol, gaz, maden) dışında faaliyet gösterenler
• Alkol, tütün, kumar ya da silah üretimi veya ticareti yapmayanlar

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi, www.g20challenge.com adresinden temin edilebilmekte olup, yarışma için İngilizce olarak hazırlanmış broşür ekte yar almaktadır.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 


EK: Broşür