GUATEMALA - VİRTUAL ROUND OF BUSİNESS MEETİNGS, 28 EYLÜL – 02 EKİM 2020

Guatemala Ankara Büyükelçiliği  tarafından Kurulumuza İletilen bir yazıda, 28 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında ‘Virtual Round of Business Meetings' etkinliğinin düzenleneceği belirtilmektedir. Etkinlik kapsamında aşağıda yer alan sektörlerden firmaların online olarak bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

  • Gıda ve İçeçek
  • Boya
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bu bilgiler ışığında, bahse konu etkinliğe ilişkin bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmakta olup, detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin Camara de Industrie de Guatemala (Walter Bran, E-posta: wbran@industriaguate.com; Tel: (+502) 5410-7518) ile iletişime geçmeleri rica olunur.