GÜNCEL EKONOMİK KREDİ PAKETLERİ TOPLANTISI, ANKARA

Kurucu kuruluşumuz olan Ankara Sanayi Odası (ASO)'ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Ziraat Bankası ortaklığı ile 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 13:30'da "Güncel Ekonomik Kredi Paketleri Toplantısı" gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmayı planlayan üyelerimizin ayrıntılı bilgi ve kayıt için en geç 2 Temmuz 2019 tarihine kadarASO ile iletişime geçmeleri  gerekmektedir. (T.:+903124171200 / 1212-1323 / E-posta: ik@aso.org.tr)