GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldığımız bir yazıda, Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sn. Taner Yıldız başkanlığında 15-16 Şubat 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir. T.C. Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye – Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve bahsedilmesine yarar görülen hususların yer aldığı bir bilgi notu hazırlamaktayız.

Bu çerçevede, söz konusu bilgi notuna eklenmek üzere ülke ile ekonomik ilişkilerinizde karşılaştığınız sorunlar ve gündeme getirilmesinde yarar görülen hususları ekte yer alan anket formunu doldurarak en geç 20 Ocak 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Bahar Kavala, Tel:+90 212 3395032; Faks:+90 212 2703592; E-posta: bkavala@deik.org.tr) iletmeniz çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Saygılarımla,