GÜRCİSTAN PETROL VE GAZ KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK LİSANS İHALESİ HK.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Petrol ve Gaz Devlet Ajansı (LEPL) tarafından, Gürcistan'ın güneyinde ve doğusunda bulunan bazı parsellerde petrol ve gaz kaynaklarının kullanımına yönelik lisans ihalesinin 17 Aralık 2018 tarihinde açıldığı ve ihaleye son başvuru tarihinin 10 Nisan 2019 olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu ihaleyle ilgili bilgi notu ekte yer almaktadır.