GÜRCİSTAN VE GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, Gürcistan Acara  Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın gönderdiği yazıya atfen, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi anlaşması kapsmında Gürcistan’dan Avrupa’ya ihraç edilebilecek ürün tarifeleri ile ilgili çalışma iletilmiştir.

Söz konusu çalışma, TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi’nin web sitesinde, “DiğerDuyurular” (http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=693&lst=DuyurularListesi) bölümünde yer almaktadır.

Saygılarımla.