GÜRCİSTAN YATIRIM FORUMU, 18 EYLÜL 2015, BATUM

Gürcistan Yatırım Ajansı’ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, 18 Eylül 2015 tarihinde Batum’da bir Yatırım Forumunun gerçekleştirileceği, bu çerçevede başta emlak, inşaat ve turizm sektörleri olmak üzere Gürcistan’da mevcut ve planlanan projelerin ele alınmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.  

Söz konusu Yatırım Forumu’na ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım koşulları ekte sunulmaktadır.