HATIRLATMA: LİBYA-ZARAR ZİYAN TESPİTİ

Sayın Üyemiz,

T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden  Ocak 2012 tarihinde aldığımız bir yazıda, Libya’da firmalarımızın büyük bir bölümünün işvereni durumundaki Housing and Infrastructure Board (HIB) yetkililerinin bir süredir firmalara çağrıda bulunarak üstlendikleri projeler ile ilgili zarar ziyan hakediş alacakları konularında HIB ile doğrudan temas kurulmasını talep ettikleri ve proje üstlenen firmaların zararlarının hesaplanmasında takip edilecek sistemi açıklayan resmi olmayan bir belgenin de HIB ile temas eden bir Türk firmasına elden verildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2011 Şubat ayı itibariyle Libya’daki gelişmelere paralel olarak Ekonomi Bakanlığı’nın sektör çatı kuruluşları ile birlikte yürütülen bir çalışma sonucunda firmaların beyanları esas alınarak bir durum tespit çalışması yapıldığı, son dönem gelişmeleri ve Libya işveren idarelerinin, firmaların projelerinin başlarına dönmelerini talep etmeleri dikkate alınarak hakediş alacakları ile zarar ziyan tespitine yönelik çalışmanın belgelere dayanılarak daha detaylı bir şekilde raporlanmasının Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yürütüldüğü belirtilmiştir.

Bu çerçevede Libya makamlarının talepleri doğrultusunda firmalarımız tarafından ekte örneği yer alan formda talep edilen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilecek bir çalışmanın iletilmesi; söz konusu çalışmanın Bakanlık kordinasyonunda Türkiye Müteahitler Birliği’nce yürütülen çalışmaya dahil edilen bilgilerle paralellik taşıması; Bakanlığa bilgi verilmesi ve Bakanlığa bilgi verildiğinin Libya makamlarına verilen belgede belirtilmesi ve hazırlanan raporun bir örneğinin Bakanlığa iletilmek üzere Türkiye Müteahitler Birliği’ne (ccinar@tmb.org.tr) gönderilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,