HOLLANDA EKONOMİ HEYETİ TÜRKİYE ZİYARETİ

Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Tarım ve İnovasyon Bakanı Maxime Verhagen başkanlığındaki Hollanda ekonomi heyetinin 23-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’a gerçekleştirecekleri ziyaret kapsamında karşılıklı işbirligi olanaklarının araştırılması ve iş bağlantılarının geliştirmesini teminen  Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından ikili firma görüşmeleri düzenlenmektedir.

Yaratıcı endüstriler, denizcilik, güvenlik ve savunma sanayi sektörlerinden firma temsilcilerinin yer aldığı işadamları heyet listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Anılan toplantıya katılmayı dileyen üyelermizin ekte bulunan başvuru formunu doldurarak 7 Mayıs 2012 tarihine kadar Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Bölümü’ne (Mustafa Başaran, Ceren Erten; e-posta: ist-ha@minbuza.nl, Tel: +90 212 393 21 29 – 393 21 34 Fax: +90 212 292 50 31) iletmeleri rica olunur.

 

Ek 1: Başvuru Formu
Ek 2: Heyet listesi