İHTİYAÇ FAZLASI KONTEYNERLERİN TERKİNİ

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) Direktörünün Afganistan’daki ihtiyaç fazlası konteynerlerin yönetimine ilişkin mektubuna atfen, halihazırda arazide yaklaşık 10.000 adet 20 feet boyutunda konteyner bulunduğu; bunların çoğunun geri intikal bağlamında kullanılmayacağı; dolayısıyla, ihtiyaç fazlası malzeme teşkil ettiği kaydedilmekte; mevcut koşullarda en ekonomik seçeneği, eğitim tesisleri, hastaneler, acil barınaklar, ve ANSF tesisleri kapsamında kullanmak üzere konteynerlerin hibe edilmesinin veya düşük fiyata satılmasının teşkil edeceği; ara bir seçenek olarak, konteynerlerin bazı inşaatlar kapsamında kullanılmasının da düşünülebileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, konteynerlerin bu şekilde kullanılmasının da BIO ve ANA Emanet Fonlarına dair siyasalarla uyumlu olacağı ve NAMSA’nın bu bağlamda destek sağlamaya hazır olduğu ifade edilmektedir.

 

Detaylı bilgi için aşağıdaki irtibatlara başvurulabilir.

 

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

Bilgi için:

Bülent TÜDES –Genel Hizmetler Program Yöneticisi

Tel: +352 3063 6311

E-mail: btudes@namsa.nato.int