INDONESİA'S DEMOCRATİZATİON AFTER SUHARTO: SUCCESSES AND FAİLURES KONULU SEMİNER

 

Sayın Üyemiz,

 

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ev sahipliğinde 18 Aralık 2012 Salı günü saat 17.00’da  Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde Dr. Marcus Mietzener tarafından “Indonesia’s Democratization After Suharto: Successes and Failures” konulu seminer gerçekleştirilecektir.

 

Söz konusu Seminer’e katılmak isteyen üyelerimizin  katılım teyitlerini (İlgili Kişi: Altay Atlı; e-mail: altay.atli@boun.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.