"INDUSTRİAS PERÚ", 16 – 30 KASIM 2020

Peru Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı - MINCETUR ve İhracat ve Turizmi Teşvik Komisyonu – PROMPERU, İhracatçılar Birliği - ADEX, Lima Ticaret Odası - CCL ve Peru Dışişleri Bakanlığı tarafından 16 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında "Industrias Perú" etkinliğinin online olarak düzenleneceği belirtilmektedir.

Anılan etkinliğin üretim sektörünün en önemli ticari platformlarından biri olduğu belirtilmekte olup;  madencilik, otomotiv, gıda, kozmetik ve sağlık sektörlerinden firmaların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu bilgiler ışığında; bahse konu etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye http://export.promperu.gob.pe/emailing/2020/oct/mail__exp_industria_peru.html bağlantısından ulaşılabilmektedir.