İNGİLTERE İHRACAT KREDİ KURULUŞU “UK EXPORT FİNANCE” İLE TİCARET VE PROJE FİNANSMANI SEMİNERİ, 6 MAYIS 2014, ISTANBUL

Sayın Üyemiz,

Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından UK Export Finance’ın İngiltere ile iş yapan firmalara yönelik sağladığı finansman destekleri ile ilgili olarak 6 Mayıs 2014 Salı günü 10:00 – 11:30 saatleri arasında TOBB Plaza / İstanbul’da UK Export Finance ile Proje Finansmanı Semineri gerçekleştirilecektir.

UK Export Finance, 1919 yılından itibaren Birleşik Krallık’ın resmi İhracat Kredisi ve Sigorta Kuruluşu (Export Credit Agency - ECA) olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Birleşik Krallık’ta yapılacak yatırımlara ya da orada yerleşik şirketlerden sermaye ve yarı sermaye malları ile hammaddelerin (metal, hurda, enerji ekipmanı, kara veya deniz ulaşım araçları veya bu tür araçların üretiminde kullanılmak üzere ilgili makina ve ekipmanlar) yanı sıra hizmet almayı isteyen firmalar için uzun vadeli ve düşük faiz oranlı kredi imkanları ve ülke sigortaları sunmaktadır. UK Export Finance hem büyük hem de küçük ölçekli projelerin (1 milyon Dolar - 20 milyar Dolar) finansmanında özel şirketlere, kamu kuruluşlarına, kamu-özel ortaklıklarına ve yap-işlet-devret projelerine destek sağlamaktadır. UK Export Finance Bölgesel Ofisi, 2013 yılında İstanbul’da faaliyete geçmiş olup Türkiye ve 3. pazarlarda Türk-İngiliz ortaklı projelere çeşitli finansman imkanları sunmaktadır.

İngiliz UK Export Finance ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer almakta olup ile toplantı taslak programı aşağıda bilgilerinize yer almaktadır. Katılmayı arzu eden üyelerimizin ekteki katılım formunu eksiksiz doldurarak, 2 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna, 0212 339 50 36, dtuna@deik.org.tr) teyit vermeleri rica olunur.

Saygılarımla,


Taslak Program
10:00 – 10:15 Kayıt
10:15 – 10:30 Açılış Konuşması – DEİK/ Türk-İngiliz İş Konseyi
10:30 – 11:00 UK Export Finance Sunumu
Sinan Özcan, Bölgesel Yönetici, UK Export Finance (ECGD)
11:00 – 11:30 Soru - Cevap ve Networking

Ek1: UK Export Finance Tanıtım Broşürü
Ek2: Katılım Formu