IRAK - DİKAR VİLAYETİ’NDEKİ İŞ İMKANLARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB )’nden Kurulumuz’a iletilen yazıda; iki milyonluk nüfusuyla Irak’ın dördüncü büyük vilayeti olan ve petrol ve doğalgaz hatlarının kavşağı konumunda yer alan Dikar ( Nasıriye ) Vilayeti’ndeki iş imkanlarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Söz konusu yazıda;

• Fırat Nehri etrafına kurulu Vilayetin önemli gelir kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğu, bölgede 5 alanda petrol çıkarılabildiği,
• Vilayetin Türkiye ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilere önem verdiği, bu çerçevede önümüzdeki dönemde başlanacak olan stratejik projelerin büyük ve başarılı Türk firmalarına verilmek istendiği, dolayısıyla Irak yetkililerince, Türk yatırımcılarının Dikar’a gelmelerinin arzu edildiği,
• Dikar makamlarının, Vilayette bir fuar kurulması için Türk fuar şirketlerinin Dikar’a yönelmelerini talep ettikleri,
• Vilayette  yabancıların konaklayabileceği 2 adet otelin ihtiyaca cevap vermediği, bu nedenle arzu eden Türk otel yatırımcılarına, Fırat nehri kıyısında, çok önemli teşviklerle otel alanı verilebileceği,
• Dikar’da 200.000 konut için atık temizliği, su arıtma tesisi, kanalizasyon ve sulama konularında firmalara ihtiyaç duyulduğu, Türk firmalarının bu alanlarda açılacak ihalelere katılmaya davet edildiği,
• Papa 16. Benedikt’in Ur şehrini ziyaret edeceği, Irak Hükümeti ve Dikar Vilayeti’nin ziyaret öncesinde Ur şehrinde restorasyon çalışması ve etrafına turistik tesisler kurulması için önemli bir bütçe ayırdığı, Türkiye’nin antik şehirlerde restorasyon ve çevre düzenlemesi tecrübelerinin de göz önüne alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önerebileceği firmalara Ur şehrinde iş verebileceği, bu çerçevede bir üniversite veya şirketle işbirliği yapmaya hazırlıklı olunduğu,
• Dikar’da başta mermer olmak üzere, inşaat malzemeleri ve gıda ürünlerinin önemli bir kısmının Türkiye’den temin edildiği, halihazırda şehirde elektrik santrali kurma işinin de bir Türk firmasına verildiği, Ur şehrindeki diğer yenileme ve çevre düzenlemesi konularına ilgi gösterebilecek Türk firmalarıyla işbirliği içinde olunmak istendiği ifade edilmektedir.