İŞ İNSANLARIMIZIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NE SEYAHATLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER HK.

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti'ne yabancı ülke vatandaşlarının, vizesi veya oturum izni olanlar dahil, girişlerinin 28 Mart 2020 tarihi itibariyle (bazı sınırlı istisnalarla) durdurulmuş bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığımız tarafından ÇHC'ye dönmek isteyen iş insanlarımıza kolaylık sağlanması konusunda bir çalışma gerçekleştirildiği ifade edilerek, söz konusu çalışmada kullanılmak üzere henüz fuar vb. etkinliklerin başlamadığı bu dönemde ÇHC'ye iş insanlarımızın seyahat etme yönündeki somut taleplerinin kapsamının bilinmesinin bu çalışma için yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, iş insanlarımızın ÇHC'ye seyahatlerine ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinin 19 Haziran Cuma günü 10.00'a kadar Asya Pasifik Bölge Direktörlüğü'ne (İlgili Kişi: Neslihan Damalı, e-posta: nonuralp@deik.org.tr) iletilmesi rica olunur.