İSKANDİNAVYA PAZARA GİRİŞ PROJESİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen yazıda; ülkemizin hızlı gelişen dünya sağlık turizminden aldığı payı artırabilmek amacıyla sağlık turizmi açısından büyük potansiyel taşıyan pazarlara yönelik olarak pazara giriş çalışmalarının yapılmaya başlanacağı bildirilmiştir.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde İsveç, Norveç ve Finlandiya ülkelerini kapsayan İskandinavya bölgesine yönelik bir pazara giriş projesi yapılacağı iletilmektedir. Proje kapsamında İskandinav ülkelerinin yerel ve merkezi yönetimleri ile kurumsal anlaşmaların yapılması ve işbirliği olanaklarının yaratılması hedeflenmekte olduğu, ayrıca sağlık kuruluşlarının ülke, sektör ve şirket tanıtımlarının yapılmasının sağlanacağı belirtilmektedir.

İskandinavya pazara giriş projesine 2012 yılı sonbaharında İsveç’te başlanması   planlanmakta olduğu, proje kapsamında belediyeler ve ilgili kamu kurumları nezdinde İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği ve T.C. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri aracılığıyla ülke ve sektör tanıtımlarının yapılacağı iletilmektedir.

Ayrıca, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilmiş olan bir yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın İsveç’e 10-12 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirecekleri ziyaretinin ekonomi/özel sektör boyutunda ağırlık verilecek sektörler arasında sağlık sektörünün bulunmasının öngörüldüğünü bilgilerinize sunarız.

Projenin hedefine ulaşabilmesi, ülkemizin ve sektörün en iyi şekilde tanıtılması ve taraflara doğru bilgilerin verilmesi amacıyla, ülkemiz ve/veya sağlık turizmi sektörü hakkında bilgiler içeren dökümanların Bakanlığa iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, sağlık turizmi ile ilgili olarak kurumunuzu tanıtan Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış her türlü kitap, broşür, katalog, sunum gibi bilgi kaynaklarının en geç 6 Temmuz 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e posta yoluyla veya internet üzerinden iletilebilecek kaynakların ise bdibek@deik.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.


Saygılarımla,