İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM EKONOMİK YAPI ANALİZİ TOPLANTISI, 24 HAZİRAN 2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iletilen bir yazıda, “İstanbul İl Bütünü için Kentsel Dönüşüm Perspektifiyle Hazırlanacak Planlara Altlık Teşkil Edecek Analitik Veri Hazırlama İşi” yürütülmekte olduğu ve İstanbul kentsel dönüşüm master planı kapsamında ekonomik yapı analizinin çıkartılmak istendiği belirtilmektedir. 

Söz konusu ekonomik yapı analizinin çıkarılması adına yatırımcı ve gayrimenkul kuruluşları ile 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 14.30’da İstanbul Park Bosphorus Hotel’de bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantı kapsamında İstanbul Metropoliten Alan’da, kentin gelişim süreçlerinin tasarımlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması ve sektörün küresel rekabet avantajına sahip olabilmesi için atılması gereken adımların (mekan, fiziksel altyapı, teşvik destek vs.) ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Tel: 0212 279 9432) ile iletişime geçmeleri rica olunur.