İSTANBUL SANAYİ ODASI İNOVASYON ÖDÜLLERİ 2013

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından iletilen yazıda,” ülkemizin inovasyon altyapısının gelişimine ve inovasyon bilincinin Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla ilki 2009 yılında verilen “İSO İnovasyon Ödülleri” 2013 yılında da verileceği “ bildirilmiştir.

“İSO İnovasyon Ödülleri”ne sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik tüm sanayi kuruluşları başvurabilieceklerdir.

“İSO Sanayi Ödülleri”kapsamında, diğer ödüllerden farklı olarak sadece yenilikçi ürün ve bu sayede elde edilen ticari başarı değil, sanayi firmaları bünyesinde oluşturulan inovasyon ortamı da “Liderlik”, “Stratejik Planlama”, “ Bilgi”, “İnsan Kaynağı”, “Süreçler” ve “İş Sonuçları” ana başlıklarında değerlendirilecektir.

Türk imalat sanayiinin küresel rekabet yarışında başarılı olma çabasına güç katacağı düşünülen “İSO İnovasyon Ödülleri”nin ön başvuruları 10 Nisan 2013 tarihine kadar www.iso.org.tr/inovasyonodulleriinternet adresinden gerçekleştirilebilir.

Detaylı bilgi ve başvuru dokümanları için;

İSO İnovasyon Ödülleri Sekreteryası Genel Sekreterlik

Tel:                  0212 252 29 00 (314)

E-posta:          kobi@iso.org.tr