İTALYA'DA SATIŞA ÇIKARILAN FİRMA, ÜRETİM TESİSİ VE MARKALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Sayın Üyemiz,

 

Roma Ticaret Müşavirliği’nden Kurulumuz’a iletilen yazıda, İtalya’da satışa çıkarılan firma, üretim tesisi ve markalara ilişkin bilgiler iletilmiştir.

 

Bahse konu firmalara ilişkin detaylar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Saygılarımla,

 

 

Ek:İtalyan Firma Bilgileri (1 sf.)