İTALYAN ISPRAMED (INSTİTUTE FOR THE PROMOTİON OF ARBİTRATİON AND MEDİATİON İN THE MEDİTERRANEAN) HEYETİ İLE TOPLANTI, 9 EKİM 2013, TOBB PLAZA İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

DEİK/Türk-İtalyan İş Konseyi tarafından, ISPRAMED (Institute for the Promotion of Arbitration and Mediation in the Mediterranean) heyeti ile, 9 Ekim 2013 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında, TOBB Plaza İstanbul’da bir toplantı düzenlenecektir.

Uluslararası hukuk firmalarının İtalyan ve/veya Avrupa bölümlerinde faaliyet gösteren hukukçuların yer aldığı heyette; uluslararası tahkim, hukuki ihtilaf davaları, taraflar arasında özellikle yatırım ilişkileri ve ekonomik ilişkilerde ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkların çözümü konularında uzman olan avukatlar yer almaktadır. Anılan heyet Türkiye temasları kapsamında, Türkiye ve İtalya arasındaki yatırım ilişkileri konusunda Türk meslektaşları ile görüşerek daha detaylı bilgi edinmeyi arzu etmektedir. Bu kapsamda, söz konusu toplantıda, İtalyan ve Türk firmalarının diğer ülkede  yatırım yapma/iş kurma başlangıcında ve süresince karşılarına çıkan engeller, hukuki kısıtlamalar gibi konuların görüşülmesi öngörülmektedir. İtalyan heyetinin katılımcı listesi ekte yer almaktadır. Toplantı dili İngilizce olacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 7 Ekim 2013 Pazartesi gününe kadar DEİK’e (Sn. Neslihan Kilit, e-mail: nkilit@deik.org.tr; tel: 0212.3395017 / faks: 0212.3395065) iletmesini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ek: Katılım formu
      İtalyan Heyeti Listesi