KARADAĞ’DA YATIRIM PROJELERİ VE TEŞVİKLER

Karadağ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin Kurulumuza ilettiği yazıda, Karadağ'da, yaklaşık 23 farklı yatırım bölgesinde kahverengi ve yeşil alan yatırım (brownfield/ greenfield) imkânlarını içeren çok çeşitli yatırım projelerinin olduğu belirtilmektedir. 

Bahse konu yatırım projelerinin detayı http://investmentlocations.me/en/ bağlantısında yer almakta olup, yatırımcılara sağlanan teşviklerle ilgili detaylar ekli belgede dikkatinize sunulmaktadır.