KAYAK MERKEZİ VE TELESİYEJ YAPIMI

Sayın Üyemiz,

İslamabad ticaret müşavirliğimizden Kurulumuza iletilen yazıda;       Pakistan Hükümeti tarafından Karakoram eyaletinde “Malam Jabba Kayak ve Dinlenme Tesisi” 275 herktarlık bir alana yayılı olduğu, 2007 yılındaki olumsuz koşullar nedeniyle işletmesi durdurulduğu, ancak bölgenin normalleşmesi sonrasında KPK Hükümeti tarafından anılan bölgede beş yıldızlı otel, telesiyej ve restoran ile kayak merkezinin özel sektör tarafından yapılması ve işletilmesine yönelik olarak yapılan projeye özel sektörün davet edildiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu projenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, anılan proje Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde bir proje olup, arazinin 30 yıl süreli kiralanması ve sonrasında 20 yıla uzatılabilmesi mümkün bulunmakta, ancak yıllık % 10 artış öngörülmektedir. Öte yandan; kayak merkezi, hotel ve restoran için ayrı teklif verilebilmesine karşın tüm projeyi kapsayan tekliflerin daha tercih edilir olduğu belirtilmektedir. 

Detaylı bilgi için İslamabad Ticaret Müşavirliğimiz (E-posta: islamabad@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçilmesi rica olunur.
 

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

EK: İhale bilgi ( İngilizce)