KERÇ BOĞAZININ KAPATILMASI NEDENIYLE YAŞANAN SIKINTILAR HK.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atıfla T.C. Ticaret Bakanlığımız tarafından Kurulumuza iletilen yazıya istinaden, Rusya toprakları dışından yüklü olarak gelen gemilerin Kerç Boğazı içinde yer alan limanlara ve kuzey yönündeki hareketlerinin kısıtlandığı 28 Kasım 2022 tarihinde üyelerimize duyurulmuştu.

Konu ile ilgili, halihazırda yüklenmiş ve Rusya'ya doğru yola çıkmış olan gemilerin Karadeniz kıyısındaki tek bir limana yönlendirilmesi ile karışıklık ve kargaşa ortamının oluştuğu, kısıtlamanın getirildiği tarihten bu yana hala birçok geminin tahliye sırası beklediği, bu durumun yükleyiciler ve armatörler arasında ciddi ekonomik sonuçlar doğuracak ihtilaflara ve ürünlerin tedariğinde sıkıntılara, navlun ve ürün fiyatlarının artmasına sebep olduğu alınan duyumlar arasındadır.

Türkiye-Rusya İş Konseyinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kerç Boğazının kapatılması nedeniyle yaşadığınız ve/veya duyum aldığınız mağduriyetlerin ve çözüm önerilerinizin T.C. Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere, en geç 23 Aralık 2022, Cuma günü saat 18.00'e kadar Avrasya Bölge Direktörlüğüne (e-posta: lozsarac@deik.org.tr) ekte örneği gönderilen formu doldurarak iletilmesi rica olunur.