KIRGIZ TARIM ENDÜSTRİSİ YATIRIM FORUMU, 13-14 EYLÜL 2012, BİŞKEK


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden ( TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda,  Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir yazısına atıfta bulunularak, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde “Kırgız Tarım Endüstrisi Yatırım Forumu” nun düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu Foruma katılımın ücretsiz olduğu ve katılımcıların uçak, yurtiçi ulaşım, konaklama masraflarını kendilerinin karşılamasının beklendiği bildirilmektedir.

Bahsi geçen etkinliğin davet mektubu ve programı TOBB’un web sitesi Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi sayfasındaki “Diğer Duyurular” başlığı altında http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=766&lst=DuyurularListesi internet adresinde yer almaktadır.

Foruma katılım ve detaylı bigi için aşağıdaki irtibatlara başvurulabilmektedir.


Saygılarımla.


Katılım için:
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı 
Sn. Madine Karabeva
Tel: + 996 312 661 360  
e-mail: diec@mfa.gov.kg
Organizasyon ve diğer konular için:
Sn. Ulan Adamaliev
Tel: 312 623 585
e-mail: minselhoz@inbox.ru
Sn. Asel Albanova
Tel: 312 662 300
e-mail: asel.albanoca@gmail.com
Detaylı bilgi için :
www.agroprod.kg 
www.apsp.kg