KIRGIZİSTAN’DA HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ İHALE


Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Kurulumuza iletilen yazıda Kırgızistan’daki bir hizmet alımı ihalesine ilişkin Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota’nın örneği yer almakta olup ekte sunulmuştur.

Saygılarımla.