KIRGIZİSTAN’DAKİ İHALE DUYURULARI

27 Temmuz 2012 tarihinde Kurulumuz tarafından üyelerimize yapılan duyuruda  Kırgızistan Cumhuriyeti’ne Türkiye Cumhuriyeti tarafından 100.000.000 ABD Doları tutarında kredi sağlanmasına ilişkin Kredi Anlaşmasının 28/06/2012 tarihinde imzalandığı bildirilerek, bahse konu kredi kapsamında finanse edilmesi öngörülen projelere ilişkin ihale bilgileri ve proje bilgi formları iletilmiştir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan aldığımız yazıda söz konusu ihalelerin son başvuru tarihleri ile ilgili değişikliğe gidildiği bildirilmiş olup,  ihale duyurularına ve proje bilgi formlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:


https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/2997
https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/2998
https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/2999
https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/3000

 
Bilgilerinize saygılarımla sunarım.