KIRGIZİSTAN’DAKİ İPLİK ÜRETİM TESİSLERİNİN EKİPMANININ YENİLENMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, Kırgızistan’da 2012 yılında 19,6 bin ton, 2011 yılında ise 22,5 bin ton pamuk ipliği üretildiği ve pamuk ipliğinin %90’ının  Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtilmektedir. Kırgızistan’da finansal araçların sınırlı olması nedeniyle Kırgızistan’daki tekstil şirketlerinin, ülkede üretilen pamuğun tamamını işleyememekte, pamuk üretimine yönelik teçhizatı zamanında değiştirememekte ve ürünlerini kaliteli bir şekilde pazarlayamamakta olduğu ifade edilmektedir.

 

Bu itibarla, Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanlığı tarafından, yılda 1,5 milyon metre yünlü ve yarı yünlü taranmış ve çuha kumaş üretimi amacıyla “Kırgıziskiy Kamvolno – Sukonnıy Kombinat” isimli iplik üretim tesisinin donanımının yenilenmesine yönelik bir proje oluşturulduğu belirtilmektedir.

 

Söz konusu projeye ilişkin iş planı TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi web sitesi, http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=736&lst=DuyurularListesiinternet adresinde yer almaktadır.

 

 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.