KIRGIZİSTAN ENERJİ BAKANLIĞI’NIN AÇTIĞI İHALE

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Kırgızistan Enerji Bakanlığı bünyesindeki “Joint Energy Implementation Group” tarafından ‘Eemrgency Recover Project’ kapsamında temin edilmesi öngörülen trafolara ilişkin ihale başvurularının en geç 12 Mart 2012 tarihine kadar iletilmesi gerektiği ve elektronik başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. İhale davet mektubunun İngilizce ve Rusça örnekleri ekte sunulmaktadır.

 

Ek:
- İngilizce Davet mektubu Örneği (2 sayfa)
- Rusça Davet Mektubu Örneği (1 sayfa)