KIRGIZİSTAN MOBİL TELEFON ŞİRKETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfta bulunularak, 19 Nisan 2013 tarihinde Kırgızistan’da kamuya ait “Kırgız Mobil Şirketi”nin hisselerinin yüzde 75’nin açık artırma ile satılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu açık artırma duyurusuna Kırgız Devlet Mülkleri Yönetimi Fonu’nun http://www.mgi.kg/index.php?act=view_material&id=344 adresli internet bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.