KIRGIZİSTAN SANAYİ, ENERJİ VE YERALTI KAYNAKLAR DEVLET KOMİTESİ İHALELERİ HK.

Kırgızistan Ankara Büyükelçiliğinden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Kırgızistan Sanayi, Enerji ve Yeraltı Kaynaklar Komitesi tarafından 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Calal-Abad bölgesindeki Taş-Kömür ile Oş bölgesindeki Kara-Kulca petrol ve doğalgaz sahalarının kullanımı için ihale gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu ihalelere katılım için 7 Kasım 2019 Perşembe gününe kadar gerekli belgelerin Kırgızistan Sanayi, Enerji ve Yeraltı Kaynaklar Devlet Komitesine (Erkindik 2 Bulvarı, No: 227, Bişkek) iletilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili firmaların detaylı bilgi için aşağıdaki irtibatlardan anılan yetkili kuruma ulaşmaları rica olunur.


Detaylı bilgi için:
Kırgızistan Sanayi, Enerji ve Yeraltı Kaynaklar Komitesi
Tel.: +996 312 90-40-40 + 1021
Web: www.gkpen.kg