KIRGIZİSTAN YERALTI KAYNAKLARI KULLANIM HAKKI İHALESİ


T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atıfta bulunularak, Kırgızistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Ajansı tarafından ihaleler düzenleneceği bildirilmektedir.

Sözkonusu ihalelere ilişkin detaylı bilgiler ilişikte ve  www.geology.kg adresinde yer almakta olup, ayrıca danışma için aşağıda belirtilen telefon numaralarından yetkililere ulaşılabilmektedir.

+996 (312) 30 02 46 ( Rusça )
+996 (312) 74 47 83 ( İngilizce )

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.


Ek: İhale Bilgisi (5 sayfa)