KOLAY İHRACAT PLATFORMU HK.

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen yazıya göre, Kolay İhracat Platformu'nun yurt dışı pazarlara girişte gereksinim duyulan ve pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ile hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunması amacıyla geliştirilen çok boyutlu dijital bir platformu olduğu iletilmiştir.

Kolay İhracat Platformu,  Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın teşrifleri ile 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Lansman ile kamuoyuna duyurulmuş ve hizmete açılmıştır. İhracatçıların yurt dışı pazar seçiminde rol alan ve pazara giriş stratejilerini şekillendiren bilgilere ilişkin çeşitli veriler, hâlihazırda T.C. Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarca farklı yöntemlerle toplanmakta ve yine farklı veri tabanları ve sistemlerde muhafaza edilmektedir.

Kolay İhracat Platformu, ihracatçılar için hayati nitelikte sayılabilecek ve farklı kaynaklardan farklı formatlarda toplanıp paylaşılmakta olan birçok bilginin birbirini tamamlayan kullanıcı dostu bir yaklaşımla sistematik bir şekilde ihracatçıya sunulması ve ihracata ilişkin kararlara yönelik bir yol haritası ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Platform ile Ticaret Bakanlığımızdaki farklı Genel Müdürlükler tarafından geleneksel yöntemlerle tutulan veriler ile Bakanlığımız bünyesinde yer alan çeşitli veri tabanları ve sistemlerin yanı sıra ücretli veri kaynaklarının entegrasyonu ile elde edilen bilgiler "Ülkeler" ve "Sektörler" modülleri, yürürlükte olan mevzuata ilişkin gerekli bilgiler ise "Dış Ticaret Mevzuatı" modülü aracılığıyla kullanıcıya sunulmaktadır. Bunun yanı sıra; belirli bir ürün ve hedef pazar özelinde geliştirilen "Pazara Giriş Haritası" modülü ile ihracatçılarımızın pazara giriş kararlarında ihtiyaç duyduğu bilgilere tek bir platform üzerinden ulaşması hedeflenmektedir.

Platforma entegrasyonu sağlanan tüm veri kaynaklarından derlenen milyonlarca verinin işlenerek ve makine öğrenmesi algoritmasına sahip analitik modellemeler ile kurgulanmasıyla, küresel ticaret istatistikleri ve Türkiye'nin ihracat ekosistemi göz önünde bulundurularak ortaya konulan "Akıllı İhracat Robotu" modülü aracılığıyla ihracatçılar, hedef pazar tespitine ilişkin çok çeşitli sorularına yanıt bulabilmektedir.

Özellikle girişimciler, iş insanları ve profesyonel çalışanların ulaşabilmesi için Kolay İhracat Platformu'na http://kolayihracat.gov.tr web sitesi üzerinden erişilebilmektedir.