KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ YATIRIM KONFERANSI, 4-6 MAYIS 2017, KİNSAŞA

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan Kurulumuza iletilen yazıda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın himayesinde oluşturulan "Congo Today" isimli kuruluşun 18 Mart 2017 tarihinde yabancı yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, ilgili Bakanlıkların (Turizm, Ekonomi, Dışişleri ve Planlama) ve uzman meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiği bildirilmiştir.

Anılan toplantıda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 80 milyonluk nüfüsu, zengin yeraltı kaynakları (altın, koltan, gümüş, bakır, uranyum, boksit vb.), zengin su kaynakları, bio çeşitliliği ve ülkenin kıtadaki merkezi konumu ile yabancı yatırımcılar için cazip olanaklar sunduğu, bahsi geçen doğal kaynakların işletilmesi için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiş ve  yatırım olanaklarının tanıtılması amacıyla 4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Kinşasa'da bir konferans düzenleneceği bildirilmiştir.

Bahsekonu konferansa ilişkin bilgiler ve katılım koşulları aşağıdaki internet bağlantısında yer almaktadır: http://www.congotoday.cd/