KOSOVA TELEKOMÜNİKASYON HİSSELERİNİN %75 ÖZELLEŞTİRİLMESİ İLİŞKİN İHALE DUYURUSU


Sayın Üyemiz,

Kosova Türkiye Ticaret Odası tarafından İletildiği üzere, Kosova Telekomünikasyon Hisselerinin %75’inin özelleştirilmesine ilişkin duyurunun gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen üyelerimizin 30 Temmuz 2012 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Ön yeterlilik ve irtibat  ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilginize sunarım.

Saygılarımla,


Ek: Önyeterlilik Bilgi
EK: İrtibat Bilgi