LONDRA SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİ, 25-27 HAZİRAN 2015

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından organize edilen ve Sağlık Turizmi Geliştirme, Destekleme ve Organizasyon Hizmetleri Derneği (SATUGED) işbirliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı desteğiyle “Londra Sağlık Turizmi Zirvesi”nin 25-27 Haziran 2015 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 1.17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı, Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı kapsamında, 7 Şubat 2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) oluşturulmuştu. Kalkınma Planı ve SATURK faaliyetleri kapsamında; sağlık turizmi alanında etkin tanıtım ve pazarlamanın yapılması, uluslararası işbirliğinin arttırılması; sağlık turizminin güçlendirilmesi, uluslararası düzeyde tanıtımın gerçekleştirilmesi ve sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren İngiliz kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüşmelerin gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Londra Zirvesi’ne katılım için sağlık heyeti ön onay başvurusunun onaylandığı belirtilmekte, ancak yararlanıcılara geri ödenecek katılım payı bedelleriyle ilgili olarak organizasyon firmasıyla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Zirve hakkında daha detaylı bilgi ve kayıt için en geç 5 Haziran 2015 tarihine kadar organizasyon firması Hospitality Health & Travel genel koordinatörü Ayşe Toksöz (E-posta: aysen@hospitalitytr.com, Tel: 05494920451 ve websitesi http://healthandtravel.org/) ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.